Perihal Kami

Persatuan Wanita Konsulat Jeneral Malaysia, Frankfurt (Ladies Association Of The Consulate General Of Malaysia, Frankfurt) atau dikenali juga sebagai PERWAKILAN Frankfurt merupakan sebuah non-profit organization di mana ahli-ahlinya terdiri daripada isteri-isteri pegawai dan pegawai wanita pelbagai agensi Kerajaan Malaysia di Frankfurt, Germany.

Agensi-agensi yang terlibat ialah:

  • Kementerian Luar Negeri (Pejabat Konsulat Jeneral Malaysia, Frankfurt)
          (http://www.kln.gov.my)

  • Pejabat Penasihat Pendidikan dan Latihan (PPL) Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA)
          (http://www.jpa.gov.my)

  • Majlis Amanah Rakyat (MARA)
          (http://www.mara.gov.my)

  • Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia / Malaysia External Trade Development Corporation (MATRADE)
          (http://www.matrade.gov.my)

  • Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia / Malaysian Industrial Development Authority (MIDA)
          (http://www.mida.gov.my)

  • Malaysia Tourism Promotion Board (MTPB)
          (http://www.tourismmalaysia.gov.my)

  • Malaysia Airlines (MAS)