Tuesday, 12 May 2009

Ahli-Ahli PERWAKILAN Frankfurt, Jerman

PERWAKILAN Frankfurt dianggotai seramai tigabelas (13) orang ahli. Ahli-ahli terdiri daripada isteri-isteri pegawai dan pegawai wanita daripada pelbagai agensi. Agensi yang terlibat adalah Kementerian Luar Negeri (Pejabat Konsulat Jeneral), Pejabat Penasihat Pendidikan dan Latihan (JPA), Majlis Amanah Rakyat (MARA), Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia (MATRADE), Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia (MIDA), Malaysian Tourism Promotion Board (MTPB) dan Malaysia Airlines (MAS).

Berikut adalah ahli-ahlinya:


Duduk dari kiri: 
Puan Norsyika Diana Che Othman, Puan Misnah (Bendahari), Puan Khadijah Mahmud (Pengerusi), Puan Peteri Azizah Megat Ahmad Zamil (Ketua AJK Sukan dan Sosial); Puan Suharti Shuib


Berdiri dari kiri: 
Puan Sarinah Ali, Puan Noorhayati Abu Noh, Puan Sharifah Nor Aida Syed Ibrahim (Ketua AJK Masakan), Puan Dhamayanthy Singaram, Puan Wan Noraini Mohamad; Puan Rahimah Mohd (Ketua AJK Agama dan Kebajikan).


Nota: 
Dua orang ahli yang tiada dalam gambar adalah Cik Lim Juat Chin (Setiausaha) dan Puan Zalina Zainal.